Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: συνεδριάζει αύριο η Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζει την Τρίτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 13:00, στο Δημαρχείο, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειαςdimarxeio alex1 με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας έτους 2014.

2. Εισηγητική έκθεση γ΄ τριμήνου του έτους 2013 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013.

3. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού.

4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 29 καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας.

5. Καθορισμός των όρων της δημοπρασίας για την μίσθωση χώρου που θα στεγαστεί η Δημοτική Βιβλιοθήκη Δ.Κ. Αλεξάνδρειας.

6. Λήψη απόφασης για το καθορισμό των όρων της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής οικίας του τέως Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρόπουλου της Δ.Κ. Κορυφής.

7. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων (οικοδομικά υλικά).

8. Λήψη απόφασης για τη διάθεση πίστωσης για την εργασία: Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το έργο “Βελτίωση υφισταμένου δικτύου άρδευσης Δ.Κ. Μελίκης Δήμου Αλεξάνδρειας”.

9. Λήψη απόφασης για την διάθεση πίστωσης για την “Προμήθεια φωτοαντιγραφικού μηχανήματος σχεδίων για κάλυψη αναγκών του Δήμου Αλεξάνδρειας”.