Αθάνατη ελληνική γλώσσα!!!!!!!!!!

Χωρίς κατηγορία

Υπάρχουν πολλοί τρόποι, όταν πας σε μια διαπραγμάτευση και πρέπει ντε και καλά να πάρεις αυτό που θέλεις – δυο είναι οι αποδοτικότεροι: 
είτε αυτό που θέλεις να το ζητάς μετ’ επιτάσσεως είτε να το ζητάς μετ’ επιτάξεως…