Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Απογραφή των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη Επιζώντων (χηρείας-Ορφανίας)

Η Διοίκηση του ΟΓΑ ενημερώνει ότι ξεκινάει η απογραφή των συνταξιούχων που λαμβάνουν σύνταξη επιζώντων (χήρες/χήροι και ορφανά 12 ετών και άνω) η οποία λήγει στις 28/02/2013 .
Η απογραφή είναι υποχρεωτική για όλους τους δικαιούχους που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου από τον ΟΓΑ. Ήδη αποστέλλεται από τον ΟΓΑ σε όλους τους δικαιούχους ενημερωτική επιστολή, στην οποία περιγράφεται η διαδικασία της απογραφής.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Οργανισμού, οι συνταξιούχοι αφού λάβουν την ενημερωτική επιστολή θα πρέπει να προσέλθουν στον Ανταποκριτή του ΟΓΑ του Δήμου του τόπου κατοικίας τους προσκομίζοντας την ενημερωτική επιστολή και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ (για αλλοδαπούς) ή βιβλιάριο υγείας για τα ανήλικα τέκνα χωρίς ταυτότητα.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκδοθέν κατά τον ημερολογιακό μήνα της απογραφής.
3. Υπεύθυνη δήλωση, των συνταξιούχων χηρείας, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνουν ότι από την ημερομηνία
συνταξιοδότησης και μέχρι σήμερα δεν έχουν τελέσει γάμο.
4. Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.
5. Αντίγραφο επίσημου εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
6. Επιπλέον, για τα τέκνα απαιτείται:
Ενήλικα τέκνα
– Πιστοποιητικό σπουδών στην περίπτωση που σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.
Ανήλικα τέκνα (12 ετών και άνω)
– Αστυνομική ταυτότητα του γονέα ή του κηδεμόνα ή του προσώπου που έχει τη γονική μέριμνα

Σημειώνουμε: Εάν ο γονέας λαμβάνει σύνταξη χηρείας και τα τέκνα ορφανική σύνταξη, θα πρέπει να απογραφούν ξεχωριστά. Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι δικαιούχοι συνταξιούχοι (χήρες/χήροι και παιδιά άνω των 12 ετών) θα πρέπει οπωσδήποτε να απογραφούν στους Ανταποκριτές του ΟΓΑ μέχρι 28/02/2013. Σε όσους δεν απογραφούν θα ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής τους.