Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια

Κλειστός δρόμος στην Αλεξάνδρεια λόγω εκτέλεσης έργων

Με απόφαση της Α.Δ. Ημαθίας και αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού, την Κυριακή 19-11-2023 από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας παντός είδους οχημάτων σε τμήμα της οδού Θ. Κούγκα, από τη συμβολή της με την οδό 28ης Οκτωβρίου έως τη συμβολή της με την πάροδο Εθν. Αντίστασης, λόγω εκτέλεσης εργασιών υπόγειας διάβασης δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.