Κατηγορίες
περιβάλλον

Ξεκινά το πρόγραμμα αντιλυσσικού εμβολιασμού αγρίων ζώων για το φθινόπωρο

Από την Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώθηκε:

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος της Φθινοπωρινής ρίψης – διανομής εμβολίων – δολωμάτων κατά της λύσσας, για την από του στόματος ανοσοποίηση των άγριων ζώων θα πραγματοποιηθούν από τις 22/09/2023  ρίψεις εμβολίων – δολωμάτων από το αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα Καβάλαςσε περιοχές των Π.Ε Σερρών, Δράμας Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου και Θεσσαλονίκης (με κάθε επιφύλαξη αλλαγής σχεδίων τελευταίας στιγμής λόγω απρόβλεπτων συνθηκών π.χ. καιρικές συνθήκες):

Όσον αφορά την διαχείριση των εμβολιακών δολωμάτων, γνωρίζουμε στους πολίτες τα εξής, προκειμένου να τα διαχειριστούν με ασφάλεια για να αποφευχθεί ο κίνδυνος μετάδοσης του ιού της λύσσας :

– Το εμβόλιο-δόλωμα έχει την όψη μικρού κύβου χρώματος λαδί-καφέ με οσμή ψαριού και περιέχει ζωντανό ιό ελαττωμένης λοιμογόνου δύναμης. Σε περίπτωση επαφής με αυτό, πρέπει να ακολουθήσει άμεσα επίσκεψη στο γιατρό.

– Σε περίπτωση εύρεσης των εν λόγω εμβολίων-δολωμάτων σε αγροτικές και δασώδεις περιοχές απαγορεύεται στους πολίτες να τα ακουμπούν ή να τα πατούν, καθώς και να έρθουν σε οποιαδήποτε επαφή με αυτά, ενώ επιβάλλεται η σχετική ενημέρωση των τοπικών κτηνιατρικών αρχών (Τμήμα Κτηνιατρικής, Γραφείο Κτηνιατρείο Βέροιας & Γραφείο Κτηνιατρείο Αλεξάνδρειας στα τηλέφωνα 2331350135, 2331353624 & 2333023596 αντίστοιχα)

Στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ, www.minagric.gr, υπάρχουν πληροφορίες για τη λύσσα, επιλέγοντας τη διαδρομή:

«Πολίτης->Νοσήματα που μεταδίδονται από τα ζώα στον άνθρωπο->Λύσσα».

Η υπηρεσία μας θα επανέλθει για να γνωστοποιήσει κάθε νεότερο.