Κατηγορίες
Δήμος Νάουσας

Δυο εργάτες κήπου (ΔΕ) θα προσλάβει ο Δήμος Νάουσας

Ξεκινά την Τετάρτη 07 Απριλίου 2021 η υποβολή των αιτήσεων για την κάλυψη δύο θέσεων εργατών κήπων ΥΕ στον Δήμο Νάουσας, με δίμηνες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών της οικείας Υπηρεσίας Πρασίνου, που αφορούν στη συντήρηση του Άλσους Αγίου Νικολάου και άλλων περιαστικών χώρων (νησίδες διασταύρωσης, νέο πάρκο στο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού, camping Γραμμένης κ.α.)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις από 7/04/2021 μέχρι και 13/04/2021 στο Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Νάουσας (Δ/νση: Δ. Βλάχου 30, Νάουσα, Τ.Κ. 59200), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.