Κατηγορίες
διακοπές ρεύματος

Διακοπή της ηλεκτροδότησης σε αρκετά σημεία του Δήμου Αλεξάνδρειας (31 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2018)

Τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε διάφορα σημεία της Ημαθίας ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ για τις επόμενες ημέρες, λόγω κατασκευών στο δίκτυό του.

Συγκεκριμένα για την περιοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώθηκαν διακοπές στις ακόλουθες περιοχές και κατά τις εξής ημέρες και ώρες:

31 Ιανουαρίου 2018 (από ώρα 09:30 έως και ώρα 11:00): στην Επισκοπή, στην είσοδο του χωριού.
31 Ιανουαρίου 2018 (από ώρα 11:00 έως και ώρα 12:00): στον Λουτρό, στην είσοδο του χωριού από Επισκοπή.


31 Ιανουαρίου 2018 (από ώρα 11:30 έως και ώρα 14:30): στην Καψόχωρα, στο τμήμα του χωριού προς το κaνάλι.
31 Ιανουαρίου 2018 (από ώρα 12:30 έως και ώρα 14:30): στην Αλεξάνδρεια, στην οδό Ταγμ. Γεωργούλη προς την οδό Μακεδονομάχων
01 Φεβρουαρίου 2018 (από ώρα 08:00 έως και ώρα 09:00) στο Καλοχώρι, σε τμήμα του χωριού
01 Φεβρουαρίου 2018 (από ώρα 08:00 έως και ώρα 09:30 και από ώρα 09:30 έως και ώρα 12:00) στο Καμποχώρι, σε τμήμa του χωριού και σε τμήμα του χωριού προς Αλεξάνδρεια.
01 Φεβρουαρίου 2018 (από ώρα 12:00 έως και ώρα 14:30): στο Πλατύ, στις οδούς Πατρ. Ιωακείμ, Βασ. Παύλου και γύρω δρόμους.

Επισημαίνεται πως επιβάλλεται μεγάλη προσοχή από τους καταναλωτές, αφού θα πρέπει να θεωρούν ότι σε όλη τη διάρκεια της προγραμματισμένης διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.