Κατηγορίες
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στις 30 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει το Περιφ. Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας

pkm2Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015, στις 13:00’ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Βασ. Όλγας 198, Θεσσαλονίκη), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

-Ανακοινώσεις του Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας Αντώνιου Δ. Γυφτόπουλου.

-Επερωτήσεις.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση τρόπου ανάθεσης της «Λειτουργία του κέντρου ελέγχου κυκλοφορίας (ΚΕΚ) της Ανατολικής Περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης για τα έτη 2015 και 2016 (Συνεχιζόμενο έργο 2013 ΕΠ00800024).

Εισηγητής: Ευστάθιος Αβραμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων.

Θέμα 2ο: Έγκριση τρόπου δημοπράτησης έργων με χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 508 της Π.Ε Σερρών.

Εισηγητής: Ιωάννης Μωυσιάδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών.

Θέμα 3ο: Τρόπος επιλογής εργοληπτικών επιχειρήσεων για το έργο «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου της ΠΚΜ –Υποέργο 23 : Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε Πιερίας για το έτος 2016» (Συνεχιζόμενο έργο 2013 ΕΠ00800027), με κωδικό 2014 ΕΠ50800007 της ΣΑΕΠ 508.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 4ο: Τροποποίηση της υπ. αρ. 175/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Κ.Μ με θέμα «Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Δίου -Ολύμπου και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας».

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 5ο: Τροποποίηση της υπ. αρ. 50/2015 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου και ειδικότερα των όρων του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και του Δήμου Κασσάνδρας για την υλοποίηση του έργου: Επισκευή Κοινοτικού καταστήματος Καλάνδρας.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 6ο: Έγκριση τροποποίησης προγράμματος Τουριστικής Προβολής της Π.Κ.Μ έτους 2015 με την ένταξη δύο νέων τουριστικών εκθέσεων.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.

Θέμα 7ο: 11η Τροποποίηση προϋπολογισμού της Π.Κ.Μ. οικονομικού έτους 2015.

Εισηγήτρια: Αθηνά Αηδονά – Αθανασιάδου, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ.

Θέμα 8ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ημαθίας.

Θέμα 9ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.

Εισηγήτρια: Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Πιερίας.

Θέμα 10ο: Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών και λοιπών εσόδων της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 11ο: Εξουσιοδότηση για υπογραφή επιταγών και εντολών πληρωμής Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Εισηγητής: Ανδρέας Βεργίδης, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς.

Θέμα 12ο: Έγκριση τροποποίησης του πίνακα παγίων χορηγημάτων καθαριότητας κατ’ αποκοπή της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Εισηγητής: Ιωάννης Γιώργος, Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Χαλκιδικής.