Κατηγορίες
ΚΕΔΑ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας

Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΑ

keda dsΣήμερα (Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015, ώρα 15:00) θα συνεδριάσει εκτάκτως το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (στην έδρα της ΚΕΔΑ, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Αλεξάνδρειας).

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης για την υποβολή «Αίτηση Συμμετοχής – Δήλωση  – Προσφορά¨  της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.) προς την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την υλοποίηση της δράσης ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2015-2016, στο πλαίσιο της υπ΄αριθ. 2100/16-07-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση  ή μη έκδοσης εγγυητικής επιστολής    της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας (Κ.Ε.Δ.Α.)   για συμμετοχή στη δράση ¨Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής¨ περιόδου 2015-2016, στο πλαίσιο της αριθ. 2100/16-07-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. – Έγκριση διάθεσης πίστωσης
  1. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων για την ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου – ορισμένου χρόνου.
  1. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού.
  1. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη πολιτιστικών εκδηλώσεων – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
  1. Λήψη απόφασης για την προμήθεια ή μη πλαστικοποιητή για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
  1. Λήψη απόφασης για την παροχή ή μη διοικητικοοικονομικών υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησης – Έγκριση διάθεσης πίστωσης.