Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Ανακοίνωση της Π.Ε. Ημαθίας για εγγραφή στο μητρώο συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων

randismaΑπό το Τμήμα ποιοτικού και φυτοΰγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε Ημαθίας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την εγγραφή στο μητρώο συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων:

“Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4036/2012 (ΦΕΚ Α 8) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 παρ. 4 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α 32), θεσπίστηκε η συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων από τα καταστήματα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων, αλλά και από κάθε ενδιαφερόμενο επιστήμονα.

Με το άρθρο 6 της με αριθ. 9497/104760/20-8-2014 (ΦΕΚ Β 2310) Υπουργικής Απόφασης προβλέπεται η σύσταση «Μητρώου συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων».
Η ψηφιακή υπηρεσία του Μητρώου Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων έχει τεθεί σε λειτουργία. Οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες για την εγγραφή τους στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων, θα ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία
δημιουργώντας λογαριασμό χρήστη στις ψηφιακές υπηρεσίες. Στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση

http://minagric.gr/index.php/el/eservisesmenu-2/minagric-e-services-for-pesticides

Διευκρινήσεις
Για την αρχική εγγραφή στο Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων, δεν απαιτείται να υποβάλλετε εγγράφως τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο έχουν οι παρακάτω:

  1. Όλοι οι γεωπόνοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι
  2. Οι απόφοιτοι τεχνολόγοι γεωπονίας (Τ.Ε.Ι.) των τμημάτων ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΑΓΩΓΗΣ, ή ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ , είτε του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Κάθε ενδιαφερόμενος υποβάλλει μία μόνον αίτηση.
Πριν την τελική αποστολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης, να επανελέγχονται τα στοιχεία σας για την αποφυγή των διορθώσεων.

Στην περίπτωση όμως που απαιτείται τροποποίηση των ηλεκτρονικά υποβληθέντων δικαιολογητικών ή στοιχείων, θα πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως τα νέα δικαιολογητικά στην ΔΑΟΚ και η τροποποίηση των στοιχείων θα διενεργείται μόνον από τον αρμόδιο υπάλληλο της ΔΑΟΚ.

Τα στοιχεία που δηλώνονται αφορούν το φυσικό πρόσωπο του συνταγογράφου και ανταποκρίνονται στα στοιχεία που αναφέρονται στα επίσημα έγγραφα (δελτίο ταυτότητας κλπ).Για την ομαλή μετάβαση στη διαδικασία πώλησης γεωργικών φαρμάκων με συνταγή χρήσης αυτών, θα υπάρξει ικανό μεταβατικό στάδιο ως τις 28/8/2015, το οποίο θα πρέπει να αξιοποιηθεί από τους ενδιαφερόμενους με σκοπό: α) την εκμάθηση του συστήματος και β) τον εντοπισμό βελτιώσεων που μπορούν να γίνουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331350152 είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου bonanos.k@imathia.pkm.gov.gr.

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΟΚ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ