Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Την Τρίτη 13/1 θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας

dimarxeio-alex1Την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, στη 1 μετά το μεσημέρι, θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας με 3 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα παρακάτω:

1. Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 (Ομάδα 02.80.81).
2. Ψήφιση (διάθεση) πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, εκτός αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 158, παρ. 3, παρ. 4 & παρ. 5 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).
3. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και αποτελεσμάτων απευθείας ανάθεσης προμηθειών που αφορούν δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών εορτών και την υλοποίηση των δράσεων της ομάδας εθελοντισμού καθώς και διαφόρων εκδηλώσεων και ημερίδων του Δήμου.