Κατηγορίες
Ημαθία

Υπογράφτηκε από τον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ.Κώστα Καλαϊτζίδη έργο ύψους 179.850 ευρώ που αφορά εργασίες στο τμήμα της επαρχιακής οδού Μετόχι-Βεργίνα-Μελίκη

ypogrkalai20141110Την σύμβαση «εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος και συμπλήρωσης σήμανσης της 5ης επαρχιακής οδού, τμήμα Μετόχι-Βεργίνα-Μελίκη», ύψους 179.850 ευρώ, υπέγραψε ο αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Κώστας Καλαϊτζίδης, με τον ανάδοχο του έργου, το πρωί της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου.

Το έργο αφορά οδοστρωσία, εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος, καθαρισμό φυτικών γαιών εκατέρωθεν του δρόμου, συμπλήρωση των ερεισμάτων και τοποθέτηση ρυθμιστικών και κυκλοφοριακών πινακίδων και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.