Κατηγορίες
Τσαβδαρίδης Λάζαρος

Να τεθεί άμεσα τέρμα στο τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα της απόθεσης τοξικών φυτοφαρμάκων σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ποτάμια και ρέματα ζήτησε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης

aporrtsavΤην λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων από τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να σταματήσει το τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα της απόθεσης τοξικών φυτοφαρμάκων σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ποτάμια και ρέματα ανά την επικράτεια, ζήτησε ο Αναπληρωτής Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας Λάζαρος Τσαβδαρίδης με σχετική ερώτηση – πρωτοβουλία του ιδίου που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων χθες Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου.

Ο κ. Τσαβδαρίδης, απευθυνόμενος Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υγείας και Πολιτισμού, ζήτησε να προχωρήσουν σε συγκεκριμένες ενέργειες ώστε να περιφρουρηθεί και αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον από την τεράστια μόλυνση που επιφέρουν τα τοξικά απορρίμματα και να προστατευθεί η δημόσια υγεία, να προχωρήσουν τα Υπουργεία στην επιβολή βαριών προστίμων σε κάθε παραβάτη και σε κάθε υπεύθυνο ενεργοποιώντας τους απαραίτητους μηχανισμούς και να διασφαλιστεί η αποτελεσματική αποκομιδή και διαχείριση των άκρως επικίνδυνων τοξικών απορριμμάτων.

Αναλυτικότερα, η ερώτηση η οποία και συνυπεγράφη από 8 ακόμη συναδέλφους του Βουλευτές, (Αντωνίου Μαρία, Τζαμτζής Ιορδάνης, Βογιατζής Παύλος, Μαρίνος Ανδρέας, Κωνσταντόπουλος Γιώργος, Σαμπαζιώτης Δημήτριος, Κλειτσιώτης Κωνσταντίνος και Ιωαννίδης Γιάννης)

“Κύριοι Υπουργοί

Ένα τεράστιο περιβαλλοντικό έγκλημα, το οποίο δεν έχει μόνο τραγικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά αποτελεί παράλληλα και ευθεία προσβολή του πολιτισμού μας, αποτελούν οι χιλιάδες συσκευασίες τοξικών φυτοφαρμάκων που στοιβάζονται μέσα και έξω από κάδους απορριμμάτων, ρέματα, ποτάμια και άκρες καλλιεργήσιμων εκτάσεων ανά την Ελληνική επικράτεια.

Σε πλείστες μάλιστα περιπτώσεις, οι εν λόγω άκρως επικίνδυνες συσκευασίες παραδίδονται στην πυρά από παραβάτες συμπολίτες μας, μιας και η σωστή διαχείριση τέτοιων τοξικών απορριμμάτων σπανίως γίνεται με επάρκεια από τις εξειδικευμένες εταιρίες που είναι υπεύθυνες για τη συγκομιδή τους.

Αυτό το χάλι, μαρτυρά αφενός την εγκληματική ιδιωτική δράση και αφετέρου την απροκάλυπτη αδιαφορία όλων των αρμόδιων φορέων όχι μόνο για την περιφρούρηση του φυσικού μας πλούτου, αλλά και για τη στοιχειώδη προστασία των πολιτών από την πέρα κάθε λογικής θανατηφόρα ρύπανση των υδάτινων πόρων μας, που με μαθηματική ακρίβεια προκαλούν αυτές οι τοξικές συσκευασίες.

Για την αντιμετώπιση αυτού του οικολογικού εφιάλτη, κρίνεται ως εκ τούτου απαραίτητο να υπάρξει άμεση παρέμβαση από την Πολιτεία με σκοπό να αναδειχθεί η σπουδαιότητα του προβλήματος και να εξευρεθεί η οριστική και γόνιμη λύση του επ’ ωφελεία του κοινωνικού συνόλου αλλά πρωτίστως του ιδίου του οικοσυστήματος.
Ως εκ τούτου:
Επειδή, το φυσικό περιβάλλον είναι πόρος ζωής για τους πολίτες και ανήκει σε όλους αλλά και στις επόμενες γενιές
Επειδή, η απόθεση αλλά και η καύση τοξικών σκευασμάτων στο οικοσύστημα εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία,
Επειδή, η ρύπανση των του περιβάλλοντος και ειδικότερα υδάτων δεν είναι ένα στιγμιαίο ατυχές γεγονός, αλλά ένα χρόνιο πρόβλημα στην Ελληνική Επικράτεια που, με δεδομένη την τοξικότητα των σκευασμάτων, καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνο,
Επειδή, ακόμη και η αποφυγή πόσης του νερού δε διασφαλίζει τη δημόσια υγεία, δεδομένου ότι η ρύπανση επηρεάζει τη γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία καθώς και τα οικοσυστήματα της περιοχής, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία μέσω της κατανάλωσης ρυπασμένων προϊόντων,
Επειδή, η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι επιτακτική και κάθε καθυστέρηση στην επίλυση του αμαυρώνει βάναυσα τον πολιτισμό μας.
Επειδή, πολλές περιοχές που αντιμετωπίζουν ογκώδες πρόβλημα ρύπανσης (όπως η προαναφερθείσα περιοχή της Ημαθίας αλλά και της όμορης Πέλλας) βρίσκονται δίπλα σε αρχαιολογικούς χώρους τεράστιας ιστορικής σημασίας
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:
1. Γιατί δεν έχουν ληφθεί μέχρι σήμερα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην παρατηρείται αυτό το ντροπιαστικό για τον πολιτισμό μας γεγονός;
2. Με ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προτίθεστε να παρέμβετε ώστε να μπει οριστικά τέρμα σε αυτό το αίσχος, να περιφρουρηθεί και αποκατασταθεί το φυσικό περιβάλλον από την τεράστια μόλυνση που επιφέρουν τα τοξικά απορρίμματα και να προστατευθεί η δημόσια υγεία;

3. Προτίθενται να προχωρήσουν στην επιβολή βαριών προστίμων σε κάθε παραβάτη και σε κάθε υπεύθυνο και αν ναι με ποιον τρόπο και με ποιους μηχανισμούς;

4. Με ποιον τρόπο θα διασφαλιστεί η αποτελεσματική αποκομιδή και διαχείριση των άκρως επικίνδυνων τοξικών απορριμμάτων που επί του παρόντος αποθέτονται ατάκτως σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ποτάμια και ρέματα;”