Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Σημαντική η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 20 Αυγούστου

dimarxeio-alex1Συνεδρίαζει την Τετάρτη 20 Αυγούστου, στις 13:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας, στο Δημαρχείο, για να συζητήσει τα 19 θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι ο καθορισμός του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικ. έτος 2015, τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειον.  ενδιαφέροντος, ο καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού κ.α.

Συγκεκριμένα, τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

1. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους διαφήμισης για το οικονομικό έτος 2015 .

2. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης για το οικονομικό έτος 2015.

3. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για το έτος 2015.

4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή ΤΑΠ του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2015.

5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό δικαιώματος βοσκής για το οικονομικό έτος 2015.

6. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αλεξάνδρειας για το οικονομικό έτος 2015.

7. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το οικονομικό έτος 2015 και επιβολή ή μη τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων σε Φορείς, Οργανισμούς κ.τ.λ. των οποίων τα δίκτυα εκτείνονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.

8. Λήψη απόφασης για την επιβολή ή μη του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για το οικονομικό έτος 2015.

9. Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη του τέλους χρήσης από εμποροπανηγύρεις , παζάρια και λαϊκές αγορές για το έτος 2015

10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2015

11. Λήψη απόφασης για Αναπροσαρμογή ή μη του τέλους άρδευσης για το οικονομικό έτος 2015

12. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου, την έγκριση δαπάνης κατασκευής του έργου, ψήφιση (διάθεση) της σχετικής πίστωσης και ανάθεση κατασκευής του έργου «Εργασίες ολοκλήρωσης Συνεδριακού και Εκθεσιακού Κέντρου Ιστορίας και Λαογραφίας (Α.Μ. 91/2014).

13. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια σφραγίδων για τις υπηρεσίες του Δήμου.

14. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια ενός τελικού ενισχυτή για την ηχητική υποστήριξη των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας και μπαταριών για αντικατάσταση σε συσκευές UPS.

15. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την «Συντήρηαη και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (καθαρισμός χαλιών).

16. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου

17. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου.

18. Λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου.

19. Λήψη απόφασης για την διάθεση της πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση INVERTER στην Δημοτική Ενότητα Αντιγονιδών.