Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνέχισαν να καταβάλλονται 2260 συντάξεις


Το ελληνικό Δημόσιο συνέχισε να καταβάλει 2.260 συντάξεις μετά τον θάνατο των δικαιούχων τους και για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, χάνοντας 35.8 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Από το γραφείο του αναπληρωτή υπουργού ανακοινώθηκε:

– Οι μη απογραφέντες συνταξιούχοι του Δημοσίου μέχρι το τέλος Ιουλίου ανέρχονταν σε 1.929, στους οποίους έχει διακοπεί η καταβολή των συντάξεών τους. Η έρευνα συνεχίζεται μέχρι και σήμερα για τον εντοπισμό της κάθε περίπτωσης.

– Κατά τη διαδικασία της απογραφής, προέκυψε ότι σε 2.260 περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν αποβιώσει, η σύνταξη καταβάλλονταν κανονικά μετά τον θάνατο τους και για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών από την ημερομηνία διαγραφής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
– Το ποσό…
…των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων ανέρχονταν σε 35.811.994 ευρώ.
– Ύστερα από την αναζήτηση των αρμοδίων υπηρεσιών βρέθηκε το ποσό των 21.489.109 ευρώ.
– Για το υπόλοιπο ποσό των 14.322.885 ευρώ, συνεχίζεται η αναζήτηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του. Το δημοσιονομικό όφελος που προκύπτει από τη διαδικασία διαγραφής των θανόντων συνταξιούχων ανέρχεται σε 865.888 ευρώ ανά μήνα.