Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Π.Ε. Ημαθίας: απαγόρευση κοπής και διακίνησης ακτινιδίων


Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Μετά από καταγγελίες συνεταιριστικών οργανώσεων της περιοχής για παράνομη κοπή ακτινιδίων που φυσικά δεν πληρούν τις ποιοτικές προδιαγραφές, σε εφαρμογή της Υ.Α 290524/3-9-2010 “Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών εφαρμογής των εμπορικών προδιαγραφών για τις ελάχιστες απαιτήσεις ωρίμανσης των ακτινιδίων” ( ΦΕΚ 1521/Β/7-9-2010)
Ανακοινώνουμε τα εξής:
Απαγορεύεται ΑΥΣΤΗΡΑ η κοπή και διακίνηση ακτινιδίων, γιατί τα σάκχαρά τους έχουν μικρότερο από 6,2 βαθμούς brix.

Όσοι βρεθούν να καταστρατηγούν την εθνική και κοινοτική νομοθεσία θα παραπέμπονται στις αρμόδιες επιτροπές επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με την αριθμ. 313312/1994 ΚΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.