Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Περίπου 40.000 άτομα από Σεπτέμβριο για 5μηνες συμβάσεις σε ΟΤΑ


  • Ποιοι θα μπορούν να είναι υποψήφιοι
  • Ποια θα είναι η διαδικασία

Διοικητικούς, οικονομολόγους, λογιστές, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, βρεφοκόμους ειδικής αγωγής, ψυχολόγους καθώς και υπαλλήλους γενικών καθηκόντων θα προσλάβουν (μεταξύ άλλων ειδικοτήτων) για 5 μήνες, από το Σεπτέμβρη, μέσω του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας, Δήμοι και ΟΤΑ. Συνολικά θα προσληφθούν περίπου 40.000 άτομα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι …

…εγγεγραμμένοι άνεργοι, νέοι άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι, βραχυχρόνια άνεργοι που δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας πλέον ή μέλη οικογενειών χωρίς κανέναν εργαζόμενο, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η εξής:
Οι άνεργοι μετά από την δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής για την απασχόληση τους στις θέσεις που θα προκηρυχθούν, ενώ θα έχουν το δικαίωμα να συμμετάσχουν μέχρι και σε τρεις επιβλέποντες φορείς ακτά σειρά προτίμησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι άνεργος και δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο.