Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Γιοβανόπουλος για την αγορά στην Κουλούρα

“…Αν αύριο το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., αυτό το εργαλείο εκπατρισμού της χώρας…”
Συμφωνώ και συνυπογράφω την πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ημαθίας. Μάλιστα αν είχα το νομικό τρόπο ή το δικαίωμα αποφάσεως θα επαύξανα: Το 100% των μετοχών της “Αμάλθεια ΑΕ” (δηλαδή σε απλά ελληνικά το κτίριο-κουφάρι 12.000 τ.μ. στην Κουλούρα με τα 357 στρέμματα γύρω του) πρέπει να περάσει από το Δήμο Βεροίας, την Ε.Α.Σ. κλπ, στη διαχείριση των ανθρώπων της αγοράς.
Προφανώς όσοι διαφωνούν έχουν τα δικά τους επιχειρήματα. Αντιλέγω και υποστηρίζω…
…πως ζούμε σε εποχές όπου πρέπει ως συλλογικότητες, όλοι μαζί, να επιδείξουμε επιθετικές άμυνες έναντι του γενικευμένου κινδύνου που ζει η χώρα. Τι απέφερε αυτά τα χρόνια η εταιρεία ; Ποιος είναι ο αληθής προορισμός της; Ποιοι μπορούν να υπηρετήσουν καλύτερα τον κοινό στόχο αύριο;
Δεν ψέγω κανέναν, κι ούτε είναι ώρα για υψηλές κριτικές. Οφείλουμε στον τόπο δράσεις που θα προσφέρουν προοπτικές, πνεύμα πρωτόβουλο, σκέψεις και αποφάσεις ανεξάρτητες από κόμματα και παρατάξεις.
Ως πότε θα αδρανούμε; Αν αύριο το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., αυτό το εργαλείο εκπατρισμού της χώρας, αποφασίσει να περιλάβει την “Αμάλθεια” στα υπό παραχώρηση ασημικά, το δε όφελος το αθροίσει στην εξυπηρέτηση του “χρέους”, ποιος και πώς θα απολογηθεί στον πολίτη της Ημαθίας;
5-8-2013 Κώστας Γ. Γιοβανόπουλος

Βουλευτής Ημαθίας – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ