Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: προκήρυξη για 16 άτομα (2μηνες συμβάσεις) στον Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου

Υποβολή αιτήσεων έως και την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου

O Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα έξι (16) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, για τις κάτωθι ειδικότητες:
  • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων (5 άτομα)
  • ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων (5 άτομα)
  • ΔΕ Μαγείρων (3 άτομα)
  • ΥΕ Καθαριστριών (3 άτομα)
με διάρκεια σύμβασης τους δύο (2) μήνες. Ημερομηνία λήξης της περιόδου υποβολής αιτήσεων είναι η Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2013. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ζητήσετε καλώντας το τηλέφωνο 2333053217 (εργάσιμες ώρες κι ημέρες) ενώ την προκήρυξη – που φέρει τον αριθμό ΣΟΧ2/2013 – μπορείτε να τη βρείτε ΕΔΩ.