Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: που θα γίνονται διακοπές στο νερό λόγω έργων


Από τον ΔΕΥΑΑΑλ λάβαμε την ακόλουθη ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ανακοίνωση:
Λόγω της εκτέλεσης του έργου “Εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού, τηλεελέγχου και παρακολούθησης διαρροών του πόσιμου νερού” έργου πνοής για το Δήμο μας, αφού εκσυγχρονίζονται τα δίκτυα ύδρευσης και παρέχει στη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας τη δυνατότητα αναβάθμισης των υπηρεσιών της προς του καταναλωτές ώστε να μπορεί ανά πάσα στιγμή να γνωρίζει:
  1. Τη λειτουργία ή μη των αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης και τις πιθανές βλάβες τους
  2. Την ποσότητα των νερών σε όλους τους υδατόπυργους του παλιού “Καποδιστριακού Δήμου Αλεξάνδρειας”.
  3. Την πίεση λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης.
  4. Τις πιθανές διαρροές ή παράνομες συνδέσεις ύδρευσης στην πόλη της Αλεξάνδρειας και
  5. Το ελεύθερο υπολειμματικό χλώριο στο δίκτυο διανομής της Αλεξάνδρειας
Και επειδή θα πρέπει να αλλαχθούν τα χυτοσιδηρά εξαρτήματα κάποιων βανοφρεατίων στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης Αλεξάνδρειας.

Σας ενημερώνουμε ότι για διάστημα περίπου 15 ημερών θα εκτελούνται προγραμματισμένες 10 ώρες διακοπές υδροδότησης στις παρακάτω περιοχές:


1. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

2. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

3. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

4. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΛΥΔΡΟΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡΗΓ. ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

5. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Θ.ΚΟΥΓΚΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡΗΓ. ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ

6. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΟΧ .ΚΟΥΓΚΑ

7. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ ΓΡΗΓ. ΚΑΤΡΑΝΙΤΣΑ

8. ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΪΟΥ : ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ Π. ΜΕΛΑ