Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

81 νέες υπηρεσίες (ηλεκτρονικά) στη διάθεση των πολιτών

Οδηγίες στα ΚΕΠ, για τον τρόπο με τον οποίο μία σειρά από υπηρεσίες μπορούν, πλέον, να παρέχονται εξ’ ολοκλήρου ηλεκτρονικά στους πολίτες από την εθνική διαδικτυακή πύλη “ΕΡΜΗΣ”, δίνει με εγκύκλιό του ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Μανούσος Βολουδάκης. 


Ειδικότερα, έπειτα από τεχνικές και θεσμικές παρεμβάσεις, αναβαθμίζεται το επίπεδο παροχής υπηρεσίας προς τον πολίτη για 81 πιστοποιημένες διαδικασίες, όπως εκδόσεις πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, κ.λπ. 
Για τις υπηρεσίες αυτές, η συναλλαγή του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση, μπορεί, πλέον, να διεκπεραιώνεται μέχρι τέλους ηλεκτρονικά, …
...χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να επισκεφθεί αυτοπροσώπως οποιαδήποτε υπηρεσία, είτε για να υποβάλει αίτηση, είτε για να παραλάβει έγγραφο.

Οι τυποποιημένες αυτές διαδικασίες του ΕΡΜΗ βρίσκονται στην αρχική σελίδα, κάτω από τον τίτλο “Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες”.

Μοναδική προϋπόθεση είναι να έχει εγγραφεί ο πολίτης ως χρήστης στην πύλη “ΕΡΜΗΣ” και να μεταβεί στη συνέχεια για επιβεβαίωση της ταυτότητάς του σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.