Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ξεκινά ηλεκτρονική εφαρμογή καταγραφής όλων φαρμάκων

Θα καταγράφεται όλη η πορεία – από την παραγωγή μέχρι την αγορά.
Καλό το μέτρο ως προς τον έλεγχο αν και εγείρονται ερωτήματα για το ποιος θα έχει τη διαχείρισή του. 

Ένα ακόμη πείραμα – μετά από πολλά που έχουν γίνει και από άλλα που αναμένεται να γίνουν – ξεκινά, που αλλού (;), στη χώρα μας.
Πρόκειται για το νέο σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης όλων των φαρμάκων που κυκλοφορούν, το οποίο θα εφαρμόσει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) για πρώτη φορά παγκοσμίως, και θα ελέγχει όλη την αλυσίδα, από την εισαγωγή ή την παραγωγή ενός φαρμάκου έως και την αγορά του στο φαρμακείο από τον πολίτη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό…

…οι φαρμακευτικές εταιρίες θα καταχωρούν σε ηλεκτρονική εφαρμογή – σε πραγματικό χρόνο (πριν από την έξοδο από την αποθήκη) – έναν μοναδικό σειριακό αριθμό που θα βρίσκεται τυπωμένος σε μια ταινία γνησιότητας που θα επικολλάται σε κάθε προϊόν και στη συσκευασία του.

Οι ταινίες γνησιότητας θα παράγονται από τον ΕΟΦ και προσφέρονται στις φαρμακευτικές εταιρίες κατόπιν παραγγελίας. Κάθε ταινία γνησιότητας είναι μοναδική και καθορίζει ένα μόνο προϊόν και συσκευασία. Παράλληλα οι εταιρίες δηλώνουν τον τελικό προορισμό της συσκευασίας: προς φαρμακαποθήκη, προς φαρμακείο, προς φαρμακείο νοσοκομείου, προς εξαγωγή.

Τέλος θα δηλώνουν και τους μοναδικούς αριθμούς ταινιών γνησιότητας που δεν επικολλήθηκαν ως ελαττωματικές. Κατ’ αναλογία, οι φαρμακαποθήκες δηλώνουν με τη σειρά τους τις ταινίες γνησιότητας των συσκευασιών εκείνων που προορίζονται για παράλληλη εξαγωγή.