Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Αλεξάνδρειας: τα πρώτα αποτελέσματα (με αριθμούς) μιας σημαντικής δράσης

Δυο ενδιαφέρουσες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας αναρτήθηκαν τις μέρες που μας πέρασαν στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις αποφάσεις που αφορούν τη σύνταξη έκθεσης πρώτου τριμήνου του 2013, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 καθώς και την έκθεση  πεπραγμένων – διαχειριστικό απολογισμό του Κοινωνικού Παντοπωλείου.
Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε ΕΔΩ και ΕΔΩ (αντίστοιχα). Θα σταθούμε μόνο σε 2-3 σημεία της έκθεσης που αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Σύμφωνα λοιπόν με την Έκθεση, για το διάστημα από 21 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου) ο αριθμός των αιτήσεων συνδημοτών μας (δυνητικοί δικαιούχοι) έχει ανέλθει στις 538, εκ των οποίων για τις 289  έχουν πραγµατοποιηθεί κοινωνικές έρευνες από τις Κοινωνικές Λειτουργούς. Συγκεκριμένα:

Κατά την Α’ Φάση (από τον µήνα ∆εκέµβριο) έτους 2012 ανήλθαν στα 63 άτοµα,  ενώ επιπρόσθετα λόγω Χριστουγέννων χορηγήθηκαν γάλατα και τσουρέκια σε πρόσθετα 33 άτοµα. Άρα οι συνολικά δικαιούχοι του ∆εκεµβρίου 2012 ανήλθαν σε  99 δηµότες.   Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2013 ο αριθµός των δικαιούχων δηµοτών ανήλθε στους 81 για κάθε µήνα, λόγω αυξηµένων αναγκών.  
Κατά την Β’ Φάση (από τον µήνα Μάρτιο) έτους 2013 ανήλθαν στα 80 άτοµα.  Σηµειωτέον ότι οι Κοινωνικοί Λειτουργεί έχουν επεξεργασθεί και έχουν ήδη ετοιµάσει τους αντίστοιχους δικαιούχους και για τους µήνες Απρίλιο και Μάιο του  τρέχοντος έτους.
Συγκεκριµένα, το 2013 έως και τον Μάρτιο ο συνολικός αριθµός των δικαιούχων που έχουν ωφεληθεί είτε για κάθε τρίµηνο (συνεχόµενα) ή ακόµη και εκτάκτως για µια φορά, έχει φτάσει τα 169 άτοµα.