Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΕΦΕΤ: βρήκε παριζάκι με DNA αλόγου (σε δειγματοληπτικό έλεγχο)


Ο ΕΦΕΤ, έπειτα από έλεγχο, βάσει καταγγελίας, προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με την εμπορική ονομασία “ΑΒ Παριζάκι”. Το προϊόν, συσκευασίας βάρους 330 γρμ., έφερε στοιχεία επί της επισήμανσης “ανάλωση πριν από 05/06/2013”, παράγεται δε και συσκευάζεται για την εταιρεία “ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”.

Από την Εργαστηριακή Ανάλυση ανιχνεύτηκε DNA αλόγου (στο σύνολο του DNA ποσοστό μικρότερο του 1 και μεγαλύτερο του 0,1%).

Σημειώνεται, ότι το ανωτέρω προϊόν έχει ήδη προληπτικά αποσυρθεί / ανακληθεί από 01 Μαΐου 2013 με πρωτοβουλία της εν λόγω εταιρείας.