Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: προκήρυξη για 12 άτομα με δίμηνη σύμβαση

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.
Συγκεκριμένα προτίθεται να προσλάβει:
– τρία άτομα, Βρεφονηπιοκόμους (ΤΕ)
– τέσσερα άτομα, Βοηθούς Βρεφονηπιοκόμων (ΔΕ),
– δυο άτομα, Μάγειρες (ΥΕ)
– τρία άτομα, Προσωπικό Καθαριότητας (ΔΕ)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού τηλ. 2333053217-2333026743. Αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Ζαμπέτας Σταύρος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Περισσότερα μπορούν να μάθουν στην ιστοσελίδα του Δήμου, ΕΔΩ – ενώ η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου 

(σημείωση blog, που θα πρέπει όμως να διευκρινιστεί από τους ενδιαφερόμενους, μην τυχόν και χάσουν την καταληκτική ημερομηνία: η προκήρυξη αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Δήμου)