Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ο αριθμός των αδειών παραμονής για εργάτες στην Ημαθία για το 2013


Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, τα ανώτατα όρια αδειών διαμονής για εργασία έτους 2013 για την Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας είναι τα ακόλουθα:

Εργάτες κτηνοτροφίας: 5
Εργάτες γης: 124
Συνολικά: 129 (Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, 13 άτομα)

Εργάτες γης: 746
Εργάτες κτηνοτροφίας: 2
Συνολικά: 748 (Προσαύξηση σε ποσοστό 10% για απρόβλεπτες και έκτακτες ανάγκες, 75 άτομα)