Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΟΓΑ: Ηλεκτρονικά η επιβεβαίωση του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ

Την ειδική Διαδικτυακή Εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) μπορούν να χρησιμοποιήσουν από την 1-4-2013 έως και τις 8-4-2013, οι συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων που δεν προσήλθαν έως τις 29 Μαρτίου 2013 στους ανταποκριτές του ΟΓΑ να συμπληρώσουν ή να διορθώσουν τον ΑΜΚΑ ή τον ΑΦΜ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της διοίκησης του ΟΓΑ, …

…οι συνταξιούχοι μπορούν να ελέγξουν εάν είναι συμπληρωμένα σωστά τα στοιχεία του ΑΜΚΑ και του ΑΦΜ στην ενημερωτική επιστολή που τους έχει στείλει ο Οργανισμός.
Στην περίπτωση που διαπιστώσουν πρόβλημα, μπορούν να συμπληρώσουν τις ελλείψεις στην ιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ (www.idika.gr). στη θέση, “Συμπλήρωση κενών ΑΜΚΑ και ΑΦΜ Συνταξιούχων”.

Οι συνταξιούχοι που θα συμπληρώσουν τον ΑΦΜ ή/και ΑΜΚΑ μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής υπηρεσίας έως τις 8-4-2013 θα λάβουν κανονικά τη σύνταξη του Μαΐου 2013.