Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 17, 2013)

Παραφιλολογία(η) {χωρ. πληθ.}

το σύνολο των έργων του γραπτού λόγου, που δεν θεωρούν ότι ανήκουν στον χώρο της λογοτεχνίας, καθώς δεν πληρούν τις αναγκαίες αισθητικές προϋποθέσεις και υποτάσσονται στο καταναλωτικό πνεύμα [π.χ. φθηνά ερωτικά, αστυνομικά μυθιστορήματα, περιπέτειες, σινερομάντσα κλπ (πβ. κ.λ. παραλογοτεχνία)
[ΕΤΥΜ. Μεταφρ. Δάνειο από το γαλλ. Paralitèrature(νόθο συνθ.)]

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας Ελληνικής Γλώσσας, Β’ έκδοση, Γ’ ανατύπωση 2006, σελίδα 1340