Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αντιδρά ο Δήμος Αλεξάνδρειας στην υποβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών

Αντίθετος ο Δήμος Αλεξάνδρειας στην υποβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών, ενός Νοσοκομείου το οποίο εξυπηρετεί μεγάλη μερίδα Δημοτών του.
Τη σύσταση νέου Νομικού Προσώπου και Ενοποιημένου Οργανισμού για τα Νοσοκομεία Έδεσσας και Γιαννιτσών με έδρα την Έδεσσα, και ταυτόχρονα, τη μείωση του αριθμού των διαθέσιμων κλινών, ορίζει με το άρθρο 2 του Νόμου 4052/2012 ΦΕΚ 41Α το Υπουργείο Υγείας, στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει η Κυβέρνηση για καταργήσεις και συγχωνεύσεις δημοσίων οργανισμών και υπηρεσιών, με τελικό στόχο την περιστολή των δημοσίων δαπανών.

Ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας κ. Φώτης Δημητριάδης, μόλις πληροφορήθηκε το γεγονός, έθεσε το θέμα στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Δευτέρα, 25η Φεβρουαρίου 2013.
Στην εισήγησή του ο δήμαρχος, αναφέρθηκε στο έργο και στις υπηρεσίες υγείας που παρέχει το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών τα χρόνια της λειτουργίας του, καθώς αποτελεί μια σύγχρονη νοσοκομειακή μονάδα που παρέχει υπηρεσίες όχι μόνο στους πολίτες των Γιαννιτσών, αλλά εξυπηρετεί και την πλειοψηφία των κατοίκων των γύρω περιοχών, όπως ο Δήμος Αλεξάνδρειας.
Στη συνέχεια, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κα Μοσχοπούλου, ενημέρωσε το σώμα, για την πρόσκληση που έλαβε από το Δ.Σ. του Σωματείου Εργαζομένων του Γ.Ν. Γιαννιτσών για συμπαράσταση στον αγώνα τους κι ενημέρωση των πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας για την κατάσταση που δημιουργήθηκε και που επηρεάζει τη λειτουργία του Γ.Ν. Γιαννιτσών.
Με βάση το γεγονός ότι η σύσταση του νέου ΝΠΔΔ, ουσιαστικά “υποβαθμίζει” το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών σε “δορυφόρο” αυτού της Έδεσσας, ενώ ο ρόλος του είναι καθαρά “Περιφερειακός”, κάτι το οποίο υποβαθμίζει γενικά την ποιότητα των παροχών υγείας στους Δημότες του Δήμου Αλεξάνδρειας, ο Δήμαρχος πρότεινε στο δημοτικό συμβούλιο να εκδοθεί υπόμνημα-ψήφισμα προς τους αρμοδίους, στο οποίο να διατυπώνεται η έντονη διαμαρτυρία του Δήμου Αλεξάνδρειας στην απόφαση του Υπουργείου Υγείας για τον ορισμό της Έδεσσας ως έδρας του Ενοποιημένου Οργανισμού και την επαναφορά του αριθμού κλινών του Γ.Ν. Γιαννιτσών στο αρχικό του μέγεθος.
Το δημοτικό συμβούλιο, αποδεχόμενο την πρόταση του δημάρχου, με την 80/2013 πράξη του, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση του ακόλουθου Υπομνήματος – Ψηφίσματος:


ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΨΗΦΙΣΜΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας, στην τακτική συνεδρίασή του που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013 στις 19:00, εξέδωσε ομοφώνως το ακόλουθο Ψήφισμα :

Λαμβάνοντας υπόψη:
-Το γεγονός ότι μεγάλη μερίδα δημοτών Αλεξάνδρειας εξυπηρετείται από το Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών
-Το γεγονός ότι η Υπουργική Απόφαση που ορίζει το Νοσοκομείο Γιαννιτσών ως δορυφόρο του Νοσοκομείου Έδεσσας ελοχεύει τον κίνδυνο μετατροπής του σε κέντρο υγείας
Καταδικάζει τις προκλητικές, άδικες και παράνομες πολιτικές του Υπουργείου Υγείας σε ότι αφορά στην έδρα των δυο Νοσοκομείων και ζητά από τους αρμόδιους φορείς:
1.Τον ορισμό του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών ως έδρας του νέου ενοποιημένου οργανισμού (Νοσοκομείου Πέλλας)
2.Την επαναφορά του αριθμού των κλινών στις πραγματικά αναπτυγμένες κλίνες
3.Την αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών σε Περιφερειακό, που αυτός ουσιαστικά είναι και ο πραγματικός του ρόλος εδώ και αρκετά χρόνια.

Β. Το ανωτέρω Ψήφισμα να διαβιβαστεί:
1.Στο υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
2.Στους Βουλευτές του Νομού Ημαθίας
3.Στους Βουλευτές του Νομού Πέλλας
4.Στον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
5.Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας
6.Στον Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας
7.Στο Δήμαρχο Πέλλας
8.Στο Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών
9.Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με δελτίο Τύπου.