Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: "διπλή" τελικά η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Το χθεσινοβραδυνό δελτίο τύπου από τον Δήμο Αλεξάνδρειας επιβεβαιώνει αυτό που σας λέγαμε ήδη από τις 7 Μαρτίου (ΕΔΩ), πως τελικά η συνεδρίαση, αύριο Δευτέρα, του Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι διπλή.
Σύμφωνα λοιπόν με το δελτίο τύπου: η πρώτη με θέμα συζήτησης τις συνέπειες από τη νεροποντή της 25ης προς 26η Φεβρουαρίου (κατόπιν αιτήσεως του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας) θα ξεκινήσει στις στις 19:00 και η δεύτερη, η τακτική, με 24 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη στις 21:00.
Η “Περισκόπηση” – για μια ακόμη φορά (καλώς εχόντων των πραγμάτων) – θα μεταδώσει τη συνεδρίαση ζωντανά.

Τα θέματα για τη 2η συνεδρίαση είναι τα ακόλουθα:

1.Ενημέρωση -Συζήτηση περί του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Αλεξάνδρειας και Κοινοτήτων Νόμου Ημαθίας
2.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» (A.M. 215/2009 ΤΥΔΚ), (Πρώην Δήμος Αντιγονιδών)
3.Λήψη απόφασης για την παραλαβή της ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του έργου
4.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ Δ. ΠΛΑΤΕΟΣ» (A.M. 158/2010 ΤΥΔΚ) (Πρώην Δήμος Πλατέος).
5.Λήψη απόφασης για :
Α. Αποστολή για έλεγχο στην ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ των τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 2
Β. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του παραπάνω υποέργου
6.Παραλαβή και έγκριση: Της τοπογραφικής μελέτης – τμήματος της < Μελέτης Αποκατάστασης των χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων του Δήμου Αλεξάνδρειας
7.Λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΕΟΣ» (A.M. 167/2010 ΤΥΔΚ) (Πρώην Δήμος Πλατέος)
8.Λήψη απόφασης για τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
9.Λήψη απόφασης για τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013
10.Απόδοση ποσού σε σχολικές επιτροπές του Δήμου για κάλυψη δαπανών θέρμανσης σχολικών μονάδων
11.Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Αλεξάνδρειας-Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013-Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης 2013
12.Λήψη απόφασης για την καταβολή τελών κυκλοφορίας για το έτος 2013 και της προσαύξησης αυτών για την οριστική απόσυρση του επιβατικού αυτοκινήτου του Δήμου με αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΥ 7333
13.Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013-Τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης 2013
14.Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013-τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2013-τροποποίηση ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013-Τρόπος εκτέλεσης έργων
15.Λήψη απόφασης για την απ΄ευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών δεξιώσεων(δάφνινα στεφάνια και είδη σημαιοστολισμού) για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.
16Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 403 αγροτεμαχίου συνολικής έκτασης 4.400 τ. μ. που βρίσκεται στον οικισμό Ραψομανίκης της Τ.Κ. Ξεχασμένης
17.Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση του χώρου μπροστά από το Πνευματικό Κέντρο (επί της οδού Βετσοπούλου) στις 27 & 28 Απριλίου 2013 στο 1ο ΓΕΛ Αλεξάνδρειας για διοργάνωση Πασχαλινής Έκθεσης
18.Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αλεξάνδρειας.
19.Έγκριση ή μη της αριθ. 22/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας” με τίτλο: “Λήψη απόφασης ή μη για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. Δ.Δ. Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Και Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Αλεξάνδρειας”
20.Έγκριση ή μη της αριθ. 29/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία με τίτλο:
21.Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
22.Λήψη απόφασης για την:
Α) υποβολή προς χρηματοδότηση, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, πρότασης πράξης με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία συστήματος τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης και συστήματος απολύμανσης πόσιμου νερού Δήμου Αλεξάνδρειας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 2.14 του  Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων»
Β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της πρότασης
Γ) έγκριση ή μη σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την ως άνω πράξη μεταξύ ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας και Δήμου Αλεξάνδρειας
Δ) έγκριση ή μη του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης
Ε) ορισμός ενός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην ΚΕΠ
ΣΤ) εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης
23.Έκδοση ψηφίσματος για τη συνέχιση του προγράμματος ‘’ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ’’ της δράσης ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ’’
24.Χορήγηση ή μη παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον Παπαδόπουλο Στέφανο του Αριστείδη