Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδριάζει το Δ.Σ. της ΚΕΔΑ την Τρίτη

Συνεδριάζει την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου, στις 15.00, το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αλεξάνδρειας.
Ενδιαφέρον αναμένεται να παρουσιάσουν οι απόψεις των μελών του Δ.Σ. αναφορικά με το 12ο θέμα.
Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί τα παρακάτω θέματα:


1. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών (άρθρο 46 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2013.
2. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2013.
3. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών , μεταφορών και υπηρεσιών ποσού έως 2.934,70 € για το έτος 2013.
4. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών, μεταφορών και υπηρεσιών ποσού άνω των 2.934,70€ για το έτος 2013.
5. Λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη Αποκριάτικων εκδηλώσεων έτους 2013.
6. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή ή μη της Νεανικής χορωδίας ‘’ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ’’ Δήμου Αλεξάνδρειας στο 22ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ στις 4-7 Απριλίου 2013 στο Shumen της Βουλγαρίας.
7. Λήψη απόφασης για ανανέωση σύμβασης προσωπικού του Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων.
8. Λήψη απόφασης για την ενοικίαση ή μη χώρου γυμναστηρίου για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.
9. Λήψη απόφασης για ορισμό διευθυντή στο Βρεφικό Σταθμό Παλαιού Σκυλιτσίου
10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας βιβλίων για τη Δημοτική Φιλαρμονική Δήμου Αλεξάνδρειας
11. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας παγίων για το Βρεφικό Σταθμό Παλαιού Σκυλιτσίου
12. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας σελιδοποίησης και εκτύπωσης ενημερωτικού εντύπου (εφημερίδα) της Κ.Ε.Δ.Α.
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας φαρμάκων – ειδών τηλεϊατρικής για το Κέντρο Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων.
14. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη διενέργειας προμήθειας προγράμματος μισθοδοσίας.
15. Λήψη απόφασης για παροχή υπηρεσιών Χοροδιδασκάλου Διευθύντριας – Μαέστρου» των Χορωδιών Δήμου Αλεξάνδρειας:
α) Της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας ‘’ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ’’ και
β)Της Μικτής Χορωδίας Ενηλίκων ‘’ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ’’