Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΕΦΕΤ: Ενημέρωση σχετικά με παρουσία DNA αλόγου σε τρόφιμα που περιέχουν μοσχαρίσιο κρέας

Σε συνέχεια της από 17 Ιανουαρίου 2013 ενημέρωσης του ΕΦΕΤ όσον αφορά την παρουσία DNA αλόγου σε τρόφιμα που περιέχουν μοσχαρίσιο κρέας και των Δελτίων Τύπου στις 17.01.2013 και 11.02.2013, ο ΕΦΕΤ πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό για τα ακόλουθα:
Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε στις 19.02.2013 σύσταση προς όλα τα Κράτη-Μέλη αναφορικά με την υλοποίηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο συντονισμένου προγράμματος ελέγχου με σκοπό να διαγνωστεί η συχνότητα δόλιων πρακτικών στην εμπορία ορισμένων τροφίμων.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για πρόγραμμα δύο ΔΡΑΣΕΩΝ, οι οποίες θα τύχουν χρηματοδότησης 75% από την Ε.Ε. με αρχική χρονική διάρκεια ενός μήνα.

Η πρώτη ΔΡΑΣΗ αφορά σε ελέγχους DNA αλόγου σε τρόφιμα που αναφέρεται στην ετικέτα τους ότι περιέχουν βόειο κρέας, όπως κιμάς, προϊόντα κρέατος, παρασκευάσματα κρέατος και θα λάβουν χώρα κυρίως σε επίπεδο λιανικού εμπορίου και σε μονάδες μαζικής εστίασης. Οι ανωτέρω έλεγχοι με βάση τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διενεργούνται ανεξάρτητα της χώρας προέλευσης του βόειου κρέατος. Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο εκτιμάται ότι θα διενεργηθούν περίπου 2.500 εργαστηριακές δοκιμές από τις οποίες για την Ελλάδα αντιστοιχούν 100.
Η δεύτερη ΔΡΑΣΗ αφορά σε ελέγχους για πιθανή ανίχνευση της ουσίας phenylboutazone σε κρέας αλόγου που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση (1 δείγμα/50 τόνους) και θα διεξαχθούν τόσο σε σφαγεία όσο και κατά το στάδιο της εισαγωγής (σημειώνεται ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν σφαγεία αλόγων).
Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων των ελέγχων έχει προγραμματιστεί για τις 15 Απριλίου. Η εν λόγω σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ (www.efet.gr).
Ο ΕΦΕΤ συνεχίζει τους ελέγχους που έχει ξεκινήσει από 17.01.2013 με συμμετοχή κλιμακίων των Περιφερειακών του Διευθύνσεων σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων σε όλο το εύρος της διατροφικής αλυσίδας. Έχουν ήδη ελεγχθεί επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των παρασκευασμάτων κρέατος, των παρασκευασμάτων με βάση το κρέας καθώς και ψυκτικές αποθήκες.
Στους εν λόγω ελέγχους έχουν ληφθεί και δείγματα για εργαστηριακές δοκιμές προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανίχνευση DNA αλόγου.
Επιπλέον, ο ΕΦΕΤ βρίσκεται σε τακτική επικοινωνία με αντίστοιχους επαγγελματικούς συνδέσμους επιχειρήσεων τροφίμων που ασκούν δραστηριότητα στο χώρο της παραγωγής / επεξεργασίας κρέατος, όπως επίσης και με μεγάλες αλυσίδες διανομής τροφίμων. Ο ΕΦΕΤ, από την πρώτη στιγμή βρίσκεται σε συνεργασία και σε συνεχή ενημέρωση τόσο με τις αρμόδιες αρχές των Κρατών-Μελών όσο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και εφόσον κριθεί απαραίτητο θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.