Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ερώτηση Τσαβδαρίδη (μαζί με άλλους βουλευτές) για την τευτλοκαλλιέργεια

Για τις προθέσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων όσον αφορά την επανεξέταση των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής των παραγωγών στο πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Τευτλοκαλλιέργειας και την εφαρμογή τους με διευρυμένη βάση και την απαιτούμενη ελαστικότητα, ζήτησε να ενημερωθεί ο Αναπληρωτής Γραμματέας ΚΟ της ΝΔ και Βουλευτής Ημαθίας κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε πριν λίγες μέρες μαζί με άλλους Βουλευτές προς τον Υπουργό κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη.

Παράλληλα, ο κ. Τσαβδαρίδης ζήτησε στην συγκεκριμένη ερώτηση να ενημερωθεί για την πρόθεση του Υπουργείου να παράσχει επιπλέον κίνητρα για τη στήριξη της τευτλοκαλλιέργειας, προκειμένου αυτή να καταστεί βιώσιμη και ανταγωνιστική, καλύπτοντας τις ανάγκες της εγχώριας κατανάλωσης, καθώς και για το αν υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο να προβεί στην πληρωμή των 30 Ευρώ ανά στρέμμα για την καλλιεργητική περίοδο του 2012 όπως άλλωστε έχει ανακοινωθεί στους τευτλοπαραγωγούς.

Αναλυτικότερα, η ερώτηση που κατέθεσε ο κ. Τσαβδαρίδης έχει ως εξής:
«Με ολοένα και εντεινόμενο ρυθμό συρρικνώνεται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η εγχώρια τευτλοκαλλιέργεια, εξαιτίας της τιμολογιακής πολιτικής που εφήρμοσε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ Α.Ε.) και της παράλληλης αύξησης του κόστους παραγωγής στο συγκεκριμένο κλάδο.
Για την αντιστροφή του φαινομένου αυτού απαιτείται από πλευράς πολιτείας η παροχή ουσιαστικών κινήτρων στους τευτλοπαραγωγούς, προκειμένου να καταστεί συμφέρουσα η καλλιέργεια και να καλυφθεί η διαφορά μεταξύ τιμών και κόστους παραγωγής.
Πρώτο βήμα αποτέλεσε η εξαγγελία από πλευράς ΕΒΖ αυξημένων κατά 10% τιμών για τη φετινή σοδειά τεύτλων, ενώ με αρκετή καθυστέρηση προκηρύχθηκε τελικά από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η εφαρμογή του προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής ζαχαρότευτλων, ως επιπλέον κίνητρο για την τόνωση των τιμών και την παραγωγή ποιοτικής πρώτης ύλης.
Όμως, την αρχική αισιοδοξία των τευτλοπαραγωγών για την εφαρμογή του εν λόγω προγράμματος, διαδέχθηκε η απογοήτευση, καθώς οι όροι συμμετοχής και οι δεσμεύσεις που πρέπει να αναληφθούν από όσους ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα προκαλούν σημαντικά προσκόμματα και προϋποθέτουν έναν προγραμματισμό σε μεγάλο βάθος χρόνου, που δύσκολα μπορεί να επιτευχθεί στον πρωτογενή τομέα.
Επειδή, η τευτλοκαλλιέργεια αποτελεί μια από τις βασικές καλλιέργειες που μπορούν και πρέπει να στηρίξουν την ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και της υπαίθρου και να καλύψουν τις ανάγκες της εγχώριας ζήτησης, περιορίζοντας τις εισαγωγές και την ελλειμματικότητα του τομέα.
Επειδή, η εφαρμογή των όρων και δεσμεύσεων του προγράμματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της τευτλοπαραγωγής δεν δρουν ως κίνητρο για τη στροφή παραγωγών προς την καλλιέργεια.
ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κύριος Υπουργός,
Εάν προτίθεται να προβεί  :
1)   Στην επανεξέταση των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα (π.χ. υποχρεωτική ένταξη για μια πενταετία) και στην εφαρμογή τους με διευρυμένη βάση και την απαιτούμενη ελαστικότητα.
2)   Στην παροχή επιπλέον κινήτρων για τη στήριξη της τευτλοκαλλιέργειας, προκειμένου αυτή να καταστεί βιώσιμη και ανταγωνιστική, καλύπτοντας τις ανάγκες της εγχώριας κατανάλωσης.
3)  Στην πληρωμή των 30 Ευρώ ανά στρέμμα για την καλλιεργητική περίοδο του 2012 όπως άλλωστε έχει ανακοινωθεί στους τευτλοπαραγωγούς».