Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εμπορικός Σύλλογος Αλεξάνδρειας για ανασφάλιστους ελεύθερους επαγγελματίες


Ανακοίνωση:
Η Διοίκηση του Ε.Σ. Αλεξάνδρειας μετά από επικοινωνία που είχε με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας, ενημερώνει τα Μέλη του, ότι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν περιέλθει σε κατάσταση οικονομικής αδυναμίας λόγω οφειλών προς τον Ασφαλιστικό τους Φορέα (ΟΑΕΕ)…
…- σύμφωνα με το Π2α/Γ.Π.οικ.129908/16-12-04 έγγραφο του Υπουργείου Υγεία, εφόσον από τα δικαιολογητικά και μετά από διενέργεια κοινωνικής έρευνας (αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας) προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Ν.Δ.57/73 και προσκομίσουν βεβαίωση απ’ το ταμείο τους ότι δεν καλύπτονται ως προς τη Νοσοκομειακή και Φαρμακευτική περίθαλψη, θα εφοδιάζονται με βιβλιάριο ανασφάλιστου, μόνο αν υπάρχει ανάγκη Νοσοκομειακής περίθαλψης ή χρειάζονται συνεχή Φαρμακευτική περίθαλψη λόγω του νοσήματος που πάσχουν.
Για περαιτέρω διευκρινίσεις, αλλά και ενημέρωση επί του θέματος μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Αλεξάνδρειας (Αλεξ. Παπάγου 25, τηλ. 2333053045)