Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

640 εταιρείες ζήτησαν να υπαχθούν στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα

Συνολικά 175 εταιρείες στην Αττική και 640 εταιρείες σε ολόκληρη την επικράτεια υπέβαλαν αίτηση ώστε να υπαχθούν στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα σε διάστημα 13 μηνών από τον Νοέμβριο του 2011 έως και τον Δεκέμβριο του 2012, όπως αναφέρουν στοιχεία από το υπουργείο Δικαιοσύνης που διαβιβάστηκαν στη Βουλή έπειτα από ερώτηση 16 βουλευτών της ΝΔ.
Αυτό όμως που έκανε αίσθηση είναι…

…πως σε σχετική ερώτηση για το αν επιτεύχθηκε, μέσω του άρθρου 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, η οικονομική εξυγίανση των επιχειρήσεων, το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης αναφέρει ότι το Δικαστήριο δεν μπορεί να γνωρίζει αν τελικά οι εν λόγω επιχειρήσεις κατέστησαν βιώσιμες, δεδομένου ότι, μόνο στην περίπτωση που δεν καταβληθούν οι συμφωνημένες οφειλές, οι συμβεβλημένοι δανειστές προσφεύγουν στα δικαστήρια για λύση της συμφωνίας.

Από τον συνολικό αριθμό των αιτήσεων (640) οι 174 εγκρίθηκαν.

Έθνος