Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Τσαβδαρίδης σε Μαυραγάνη: "Κρατήστε τη Χημική Υπηρεσία στη Βέροια"

Την απόλυτη αναγκαιότητα της παραμονής της Χημικής Υπηρεσίας στη Βέροιας ως απόλυτα λειτουργικό παράρτημα και την συγχώνευση της αποκλειστικά και μόνο σε διοικητικό επίπεδο ζήτησε ο Λάζαρος Τσαβδαρίδης από τον Υφυπουργό Οικονομικών κ. Μαυραγάνη σε σχετική επιστολή που απέστειλε σήμερα Πέμπτη 31-1-2013.
Πιο συγκεκριμένα ο κ. Τσαβδαρίδης υπογράμμισε στον Υφυπουργό Οικονομικών το γεγονός ότι η Χημική Υπηρεσία της Βέροιας εξυπηρετεί εκατοντάδες παραγωγικές επιχειρήσεις με εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας και ότι μία ενδεχόμενη συγχώνευση – μεταφορά της με την αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης θα πλήξει βαρύτατα τόσο την τόνωση της επιχειρηματικότητας στην Ημαθία όσο και την διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας.
Παράλληλα, …

…ο κ. Τσαβδαρίδης τόνισε στον κ. Μαυραγάνη ότι η πρόθεση του Τελωνείου Βεροίας να παραχωρήσει δωρεάν χώρο στις δικές του εγκαταστάσεις προκειμένου να εγκατασταθεί εκεί τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας της Βέροιας, απαλλάσσει το Δημόσιο από τα λειτουργικά έξοδα του κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας Βέροιας (ενοίκιο, πετρέλαιο, έξοδα συντήρησης) ενώ παράλληλα γλυτώνει το Δημόσιο από δυσβάσταχτα και περιττά έξοδα μετακινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων του Χημείου αν οι εργασίες αυτές γίνονταν από τη Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.


Αναλυτικότερα, η επιστολή του κ. Τσαβδαρίδη στον Υφυπουργό Οικονομικών έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με την μεγάλη ανησυχία που έχει προκληθεί στο σύνολο του κοινωνικού και επιχειρηματικού ιστού της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, έπειτα από την πρόταση που κατέθεσε προσφάτως σε εσάς η Επιτροπή Αξιολόγησης που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο των δράσεων της κυβέρνησης για την Διοικητική Μεταρρύθμιση με αντικείμενο την αξιολόγηση Δομών των Οργανικών Μονάδων, που προτείνει τη συγχώνευση της Χημικής Υπηρεσίας που λειτουργεί στη Βέροια με τη Χημική Υπηρεσία της Θεσσαλονίκης με γνώμονα την περικοπή δημοσίων δαπανών.

Δυστυχώς, η συγκεκριμένη πρόταση δεν λαμβάνει υπόψη της το γεγονός ότι η Χημική Υπηρεσία της Βέροιας εξυπηρετεί εκατοντάδες παραγωγικές επιχειρήσεις με εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες που λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας, που από τους οδικούς της άξονες διέρχονται στο σύνολο τους όλα τα εμπορεύματα για τις αγορές εντός και εκτός Ελλάδας προς τη δυτική Ευρώπη μέσου του Λιμένος της Ηγουμενίτσας.

Όλες αυτές οι επιχειρήσεις θα πληγούν βαρύτατα από μια ενδεχόμενη κατάργηση – συγχώνευση της Χημικής Υπηρεσίας Βέροιας με δυσμενέστατες ως εκ τούτου συνέπειες τόσο για την τόνωση της επιχειρηματικότητας όσο και για την διατήρηση των υπαρχουσών θέσεων εργασίας σε μία χρονική περίοδο που το ζητούμενο θα έπρεπε να αυτό ακριβώς και όχι βέβαια ο στείρος υπολογισμός ελαχίστων οικονομικών ωφελημάτων από ενδεχόμενη υιοθέτηση μίας τέτοιας πρότασης.

Ακόμα όμως και αυτό το επιχείρημα της ενδεχόμενης (ελάχιστης σε κάθε περίπτωση) οικονομικής ωφέλειας από μία τέτοια συγχώνευση, καταρρίπτεται από την πρόθεση του Τελωνείου Βέροιας να παραχωρήσει δωρεάν χώρο στις δικές του εγκαταστάσεις προκειμένου να εγκατασταθεί εκεί τμήμα της Χημικής Υπηρεσίας της Βέροιας, εξέλιξη που απαλλάσσει το Δημόσιο από τα λειτουργικά έξοδα του κτηρίου της Χημικής Υπηρεσίας Βέροιας (ενοίκιο, πετρέλαιο, έξοδα συντήρησης) ενώ παράλληλα γλυτώνει το Δημόσιο από δυσβάσταχτα και περιττά έξοδα μετακινήσεων εκτός έδρας των υπαλλήλων του Χημείου αν οι εργασίες αυτές γίνονταν από τη Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Ως εκ τούτου, θα θεωρούσα σκόπιμο να σας προτείνω να μεριμνήσετε προκειμένου ο όρος συγχώνευση της Χημικής Υπηρεσίας Βέροιας με την αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης να ερμηνευθεί ΩΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ και παράλληλα να σχεδιάσετε τις ενέργειες σας με γνώμονα την παραμονή της Χημικής Υπηρεσίας της Βέροιας ΩΣ ΑΠΟΛΥΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Χημικής Υπηρεσίας της Θεσσαλονίκης προκειμένου να μπορεί να συνεχίζει ο Χημικός να εκδίδει και να υπογράφει δελτία, να συμμετέχει σε τελωνιακές επιτροπές και να πραγματοποιεί σε δικό του εργαστήριο όλα τις απαραίτητες δειγματοληψίες και αναλύσεις.

Με τη βεβαιότητα ότι θα εξετάσετε με τη δέουσα ευαισθησία το σοβαρότατο αυτό ζήτημα κύριε Υπουργέ, εκφράζω την ελπίδα ότι οι σχετικές αποφάσεις που πρόκειται να πάρετε στο άμεσο μέλλον θα σταθμίσουν με ψυχραιμία τις ανωτέρω προτάσεις που σας υπέβαλα τόσο εγώ όσο και το σύνολο των κοινωνικών φορέων και του επιχειρηματικού κόσμου της Ημαθίας».