Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Αλεξάνδρεια: έκτακτη συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου στις 3

Συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα Τρίτη, στις 15:00,  λόγω εκπροσώπησης του Δήμου στο Εφετείο Θεσσαλονίκης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι θίγονται άμεσα τα συμφέροντα του Δήμου.
Θα συζητηθούν τα παρακάτω 4 θέματα:
1. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου (παράσταση πολιτικής αγωγής).

2.α) Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας “ Ολοκληρωμένες εφαρμογές διαδικτύου και βάσεων δεδομένων – DOTSOFT O.E. ” κατά του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών για την Πράξη “ Διαδικτυακή Πύλη πολιτιστικού περιεχομένου και υπηρεσιών του Δήμου Αλεξάνδρειας ” και
  β) έγκριση ή μη 1ου Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών.
3. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ( για εκπροσώπηση αιρετού).
4. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου ( για εκπροσώπηση αιρετού).