Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Το νέο Δ.Σ. ης Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Ημαθίας

Ανακοινώθηκε η νέα σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Ημαθίας, μετά τις διαδικασίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. που έγιναν την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου:

Πρόεδρος: Τσαγκαλίδης Χαράλαμπος (SV 2 JQA)
Αντιπρόεδρος: Νάτσιος Θεόδωρος (SV 2 FZG)
Γραμματέας: Ιωαννίδης Ευάγγελος (SV 2 MHE)
Ταμίας: Παπαδόπουλος Χαράλαμπος (SV 2 MJH)
Εφ. Υλικού: Ματσούκας Θωμάς (SV 2 OLW)
Εφ. Εκδηλώσεων: Παντελίδης Ανδρέας (SV 2 MJT)
Επόπτης Αέρος: Ταχτσόγλου Βασίλειος (SV 2 OLR)