Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Πόσοι ακόμη;

Πόσες ακόμη μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να πτωχεύσουν και/ή  να ενταχθούν στο άρθρο 99 για να γίνει αντιληπτό από κάποιους ότι η οικονομία όχι απλά πάει κατά διαόλου αλλά είναι σε απόσταση ανάσας από τον βελζεβούλη;
Πόσοι θα πρέπει να μείνουν άνεργοι;
Πόσοι θα πρέπει να μέινουν απλήρωτοι (εργαζόμενοι ή προμηθευτές);;;
Πόσοι;;