Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Η λέξη της εβδομάδας (εβδομάδα 47, 2012)

Επινεύω 
ρ. αμτβ. [αρχ.] {επένευσα} (λογ.) 
δείχνω τη συγκατάθεσή μου (σε κάτι) με κλίση της κεφαλής προς τα εμπρός ΣΥΝ. επιδοκιμάζω, εγκρίνω, κατανεύω.

Γ. Μπαμπινιώτη, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας (β΄ έκδοση, γ΄ ανατύπωση 2006), σελίδα 653