Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Διακοπή ρεύματος σε περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας

Διακοπή ρεύματος ανακοινώθηκε για περιοχές του Δήμου Αλεξάνδρειας.
Αύριο 13 Νοεμβρίου 2012, μεταξύ 08.30 και 12.30 θα γίνει διακοπή στις ακόλουθες περιοχές: Κ.Δ. Νησελίου, Αγκαθιάς, Τριλοφιάς, Εκκοκιστήρια Σεκερτζή και σε όλους τους φωτοβολταϊκούς Σταθμούς, τις βιοτεχνίες, βουστάσια και αρδευτικά που βρίσκονται στις παραπάνω περιοχές.
Φυσικά, για λόγους ασφαλείας και επειδή το ρεύμα μπορεί να ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής (αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα), οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν ρεύμα.