Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: συνεδριάσεις για θέματα οικονομικής φύσης στις 17 και 24 Οκτωβρίου 2012

Συνεδριάζει την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου, στις 14.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αλεξάνδρειας. 
Μια εβδομάδα μετά, στις 24 Οκτωβρίου, στις 18.00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας, σε ειδική συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη απόφασης ένα και μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη: “Έγκριση ή μη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2011 καθώς και έγκριση ή μη του απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Αλεξάνδρειας”.