Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Συνεδρίαζει σήμερα ξανά η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Θα επαναληφθεί, σήμερα Πέμπτη στις 21.00, η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης με θέμα “Συζήτηση και διατύπωση γνώμης επί του εγκεκριμένου, με την υπ’ αριθμ. 625/22-12-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας, κειμένου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2012-2014 Δήμου Αλεξάνδρειας”.
Η συνεδρίαση ήταν για εχθές αλλά εξαιτίας μη επίτευξης απαρτίας δεν έγινε.