Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ποιος;

Θέτουμε ένα ερώτημα, έτσι, στο άσχετο (όπως πάντα, από τα άσχετα ξεκινάμε όταν γνωρίζουμε κάτι): 
– Υπάρχει, ναι ή όχι, κάποιος πρώην που ετοιμάζεται για να επισκεφτεί το ράφτη του για νέο κουστούμι, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα;