Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ερώτημα που θα απαντηθεί εντός ολίγου διαστήματος…


Τι ώρα θα πηγαίνουν οι Έλληνες στην τουαλέτα;
Είναι ένα ερώτημα το οποίο πολύ πιθανόν να απαντηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Αφού έχουν φτάσει στο σημείο να ζητούν να καθορίζουν ακόμη και τη μορφή-σύνθεση του οργάνου χάραξης της πολιτικής, φυσιολογικά το επόμενο στάδιο θα είναι το προαναφερόμενο…