Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Εγκρίθηκαν (κατά πλειοψηφία) χθες ο ισολογισμός και απολογισμός του 2011 του Δήμου Αλεξάνδρειας

Συνεδρίασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξάνδρειας, σε έκτακτη συνεδρίαση, με ένα και μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη, την “Έγκριση ή μη ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2011 καθώς και έγκριση ή μη του απολογισμού οικονομικού έτους 2011 του Δήμου Αλεξάνδρειας”.
Το θέμα ούτως ή άλλως είχε ενδιαφέρον, αφού στην ουσία μιλάμε για το πρώτο οικονομικό έτος του νέου Δήμου, μετά από τη συγχώνευση των 4 Δήμων (Αλεξάνδρειας, Πλατέος, Μελίκης και Αντιγονιδών).

Η σύνταξη του ισολογισμού είχε ανατεθεί από το Δήμο Αλεξάνδρειας στον ορκωτό λογιστή κ. Αγγέλη Γεώργιο, ο οποίος και παρουσίασε στο σώμα τα αποτελέσματα για το οικονομικό έτος 2011. Ο κ. Αγγελής ανέφερε πως ο ισολογισμός εμφανίζει παθητικό της τάξης του 1.400.000 ευρώ, το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αποσβέσεις παγίων αλλά και στην οικονομική κρίση που διέρχεται η Ελλάδα (και έχει ως αντίκτυπο και στα προβληματικά οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης).
Επί των αποτελεσμάτων έλαβαν το λόγο ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Φώτης Δημητριάδης, ο οποίος έκανε μια αναφορά στο θέμα ενώ ευχαρίστησε ιδιαιτέρως την Οικονομική υπηρεσία του Δήμου αλλά και το σύνολο των υπηρεσιών αυτού καθώς και τους αιρετούς. Ανέφερε πως η κρίση έπαιξε το ρόλο της και πως σκοπός της Τοπικής Αρχής ήταν και είναι να κρατηθεί ο Δήμος οικονομικά, με δεδομένο το πλαίσιο που είναι προβληματικό από οικονομικής άποψης.
Για τη μείζονα αντιπολίτευση μίλησε ο αρχηγός της Μπάμπης Γκιόνογλου, κατηγορώντας τη Τοπική Αρχή για αποτυχία στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων των δημοτών.
Τελικά, το προς συζήτηση θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, αφού το σύνολο των παρατάξεων της αντιπολίτευσης το καταψήφισε.