Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Ενημέρωση της Π.Ε. Ημαθίας για την φύτευση αμπέλων οινοποιήσιμων ποικιλιών

Από την Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ημαθίας ανακοινώνεται ότι όσοι παραγωγοί επιθυμούν να φυτεύσουν αμπέλια οινοποιήσιμων ποικιλιών μπορούν να ζητήσουν άδεια από το Εθνικό Απόθεμα καταθέτοντας σχετική αίτηση στη Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής ) έως 15/12/2012.
  • Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι τα εξής:
  • Φωτοτυπία της ταυτότητας του παραγωγού
  • Τίτλοι ιδιοκτησίας ή ενοικιαστήρια άνω των 10 ετών των αγροτεμαχίων που προορίζονται για φύτευση.
  • Εκκαθαριστικό της εφορίας τελευταίου οικ. έτους

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα απευθύνονται στο τηλ.2331350148 κα Παπαδοπούλου Αλεξάνδρα και κα Χατζηαδαμίδου Φρειδερίκη