Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Προκήρυξη του Δήμου Αλεξάνδρειας για 6 θέσεις καθαριστών/τριών στα σχολεία της Β’βάθμιας εκπαίδευσης


Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας, με την 24/17-09-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, προκηρύσσει έξι (6) θέσεις Καθαριστριών/των, με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.), για το σχολικό έτος 2012-2013, ως εξής:

A/A
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΕΙΔΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ
1
1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αλεξάνδρειας 
Σ.Μ.Ε.
3
2
2ο Γυμνάσιο – Λύκειο Αλεξάνδρειας 
Σ.Μ.Ε.
1
3
Γυμνάσιο – Λύκειο Πλατέος 
Σ.Μ.Ε.
1
4
Γυμνάσιο Καβασίλων 
Σ.Μ.Ε.
1

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ως απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής τα εξής:

  1. Αίτηση, που θα αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος, υποβάλει μοναδική αίτηση στο (Χ Σχολείο) και δεν υπέβαλλε αίτηση σε κάποιο άλλο Σχολείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας.
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Eφορίας έτους 2012.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (εφόσον υπάρχει).
Τα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται παραπάνω, θα κατατίθενται στους Διευθυντές των ανωτέρω Σχολείων, από την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2012 έως και την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 11:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, 1ος όροφος, Γραφείο Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αρμόδια υπάλληλος κ. Μάνου Μυρσίνη, τηλ. 2333350114).