Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

Δήμος Αλεξάνδρειας: ανάρτηση αποτελεσμάτων της προκήρυξης ΣΟΧ.1/2012

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξάνδρειας τα αποτελέσματα της προκήρυξης ΣΟΧ.1/2012.
Επί των αποτελεσμάτων, οι υποψήφιοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησής τους (έως και τις 20 Σεπτεμβρίου), περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν από το Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου (κα Κιρτικίδου Ευθυμία, τηλ. 2333350122).
Τα αποτελέσματα μπορείτε να τα “κατεβάσετε” από ΕΔΩ, απ΄ την ιστοσελίδα του Δήμου.