Κατηγορίες
Χωρίς κατηγορία

ΑΝ μείνουν ως έχουν…

Αν δεν αλλάξει κάτι, στα τέλη της εβδομάδας σας έχουμε ένα ακόμη ερώτημα, τοπικού ενδιαφέροντος αυτή τη φορά.

ΑΝ τα πράγματα παραμείνουν ως έχουν…